Proiecte de hotarare 2018

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuiteAdobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de executie la 31.12.2017.pdf (273 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe 2017.pdf (263 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pt anul 2018-2019.pdf (625 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale din cadrul ap de specialitate.pdf (543 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea bugetului local pe 2018.pdf (781 KB)
Descarca proiect de hotarare privind utilizarea fondului de rulment al anului 2017.pdf (322 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin dom public si privat al comunei.pdf (424 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea dispozitiei nr 37 privind utilizarea excedentului bugetului local din 2017.pdf (219 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Atelierelor de Cusaturi Traditionale si Olarit si a ROF al acestora.pdf (349 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii docum de dezlipire a 2 terenuri.pdf (501 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea nr posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pt anul 2018.pdf (372 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2018.pdf (413 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului de investitii si achizitii pt 2018.pdf (265 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea statutului comunei.pdf (251 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei 2014-2020.pdf (247 KB)
Descarca proiect de hotarare privind corectarea in inventarul bunurilor ce apartin dom privat a imobilului teren islaz comunal privind suprafata acestuia.pdf (428 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 68 din 2017 privind stabilirea impoz si taxelor locale pe 2018.pdf (791 KB)
Descarca proiect de hotarare privind solicitarea adresata ministrului educ nat pt emitere aviz implementare proiect extindere, reabilitare, modernizare si dotare scoala gimnaziala.pdf (633 KB)
Descarca proiect de hotarare privind solicitarea adresata ministrului educ nat pt emiterea avizului in vederea schimbatii destinatiei imobilului teren cu supraf de 924 mp pt amenajare sport multifunctional.pdf (577 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea traseelor microbuzelor scolare si a statiilor de imbarcare si debarcare.pdf (373 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea unui normativ propriu de cheltuieli pt autoturismele apartinand CL al comunei.pdf (388 KB)
Descarca proiect de hotarare privind amplasamentul si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului construire sala de sport.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama,numar personal si stat de functii pt personal din cadrul ap de specialitate.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local.pdf (296 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri