Viceprimar

Primăria Dobrosloveni

Nume: Badea

Prenume: Ion

Data nasterii: 16.11.1967

Stare civila:

casatorit - 2 (doi) copii

Educatie:
Liceul Matematica-Fizica C.D. Loga Timisoara

Experienta profesionala:
1986 - 1991: Inteprinderea Ind. Linii Timisoara - Reglor-mecanic
1995 - 2008: A.F. BADEA ION - Administrator
2008: Primaria Dobrosloveni - Viceprimar

Abilitati:
Permis de conducere categoria "A, B"

Realizari profesionale:
Antrenor echipa de fotbal Progresul-Dobrosloveni 


Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale

Art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.
(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Art. 72. - (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.

Stiri MDRAP

Ultimele stiri